Testet e shtatzënisë
 
  Testi i ovulimit
 
 

Simptomat e shtatzënisë

Ka simptoma të ndryshme që mund të tregojnë se mund të jeni shtatzënë. Ato ndryshojnë nga njëra femër tek tjetra dhe nga njëra shtatzëni tek tjetra. Nëse jeni shtatzënë, mund të vini re një ose më shumë nga këto simptoma.

Zbuloni më shumë
 

Testi i shtatzënisë DIGITAL me treguesin e javëve

Po aq i saktë sa ekzaminimi me ultratinguj në vizitën e përcaktimit të shtatzënisë**

DIGITAL Pregnancy Test with Weeks Indicator

 

Testi i ovulimit DIGITAL

Mbi 99% i saktë në përcaktimin e 2 ditëve
tuaja me nivel më të lartë fertiliteti* -
me rezultate dixhitale të qarta dhe pa gabime

Digital Ovulation Test

  • *teste shtatzënie dhe fertiliteti për përdorim në shtëpi. Bazuar në shitjet ndërkombëtare në afro 20 shtete, të llogaritura duke përdorur të dhëna nga studime të pavarura të tregut.