Mbi 99% të sakta, të thjeshta për t'u përdorur dhe për t'u lexuar

Në Clearblue ne besojmë se kur një femër dyshon se mund të jetë shtatzënë, ajo ka nevojë për një rezultat të besueshëm për të vepruar më tej. Kjo është arsyeja pse të gjitha testet e shtatzënisë "Clearblue" ofrojnë mbi 99% saktësi që nga dita e caktuar e periodave të pritshme. Ato janë krijuar për të qenë të lehta në përdorim dhe në lexim, dhe mund të përdoren 5 ditë përpara periodave të humbura.

Nuk ka teste më të sakta – Të gjitha testet e shtatzënisë Clearblue janë mbi 99% të sakta*

Aq i ndjeshëm sa mund ta kryeni testin më herët Të gjitha testet e shtatzënisë "Clearblue" mund të përdoren deri në 5 ditë përpara periodave të humbura.

Zbuloni më shumë rreth testeve të ndryshme të shtatzënisë Clearblue duke klikuar lidhjet më poshtë.

Test shtatzënie DIGITAL me treguesin e javëve

Test shtatzënie DIGITAL me treguesin e javëve

Tepër e saktë - tregon edhe numrin e javëve

Zbuloni më shumë
Test shtatzënie PLUS

Test shtatzënie PLUS

Rezultat shumë i shpejtë, brenda 1 minute

Zbuloni më shumë
 Test shtatzënie EASY me ndryshimin e ngjyrës në majë

Test shtatzënie EASY me ndryshimin e ngjyrës në majë

Mbi 99% i saktë; pra, po aq i saktë sa edhe testi i urinës i kryer nga mjeku.

Zbuloni më shumë

Test shtatzënie DIGITAL me treguesin e javëve

Test shtatzënie PLUS

Test shtatzënie EASY me ndryshimin e ngjyrës në majë


Cili test shtatzënie Clearblue është i përshtatshëm për mua?

Krahasoni testet e ndryshme të shtatzënisë Clearblue në tabelën e mëposhtme për të zbuluar se cili është më i përshtatshëm për ju.

 
Avantazhi kryesor
Nëse jeni shtatzënë, ju tregon edhe në çfarë faze jeni*
Tregon kohën e mbetur në rezultatin tuaj
Mbi 99% i saktë*
Rezultate absolutisht të qarta dixhitale
Testi mund të kryhet 5 ditë më herët
###Testi mund të kryhet herët (deri në 4 ditë përpara datës së pritshme të periodave)
Maja e ndryshimit të ngjyrës
Majë e gjerë/dorezë ergonomike për lehtësi në marrjen e kampionit
Test shtatzënie Clearblue DIGITAL me treguesin e javëve # Test shtatzënie Clearblue PLUS # Test shtatzënie Clearblue EASY me ndryshimin e ngjyrës në majë #
Po aq i saktë sa ekzaminimi me ultratinguj në vizitën e përcaktimit të shtatzënisë* Po aq i saktë sa edhe testi i urinës i kryer nga mjeku. Krijuar për të qenë më i thjeshti në përdorim Po aq i saktë sa edhe testi i mjekut
Po Jo Jo
Jo Jo Jo
Po Po Po
Po Jo Jo
Jo Po Po
Po Po Po
Jo Po Po
Jo Po Jo
     
 

Cilin lloj testi shtatzënie duhet të zgjedh?

Ne e dimë se sa rëndësi ka për ju siguria në përdorimin dhe leximin e një testi shtatzënie - dhe sigurisht rezultati i besueshëm. Kjo është arsyeja pse çdo test shtatzënie Clearblue është krijuar për lehtësi përdorimi, lehtësi leximi dhe mbi 99% saktësi*.

Ekzistojnë teste të tjera që nuk i përmbushin këto kritere. Për shembull, studimet kanë treguar që testet në formë shiriti dhe kutie plastike janë veçanërisht të vështira për t'u përdorur dhe për t'u lexuar. Shihni videon tonë për t'u njohur me llojet e ndryshme të testeve të shtatzënisë dhe me testet më të mira për t'u përdorur.