Test shtatzënie DIGITAL me treguesin e javëve

Tepër e saktë - tregon edhe numrin e javëve

Testi i dixhital i shtatzënisë "Clearblue" me treguesin e javëve është testi i parë dhe i vetëm me të njëjtën saktësi si skanimet me ultratinguj në përcaktimin e datës së shtatzënisë**. Teknologjia e tij "Smart Dual Sensor ™" nuk tregon vetëm nëse jeni shtatzënë "+" ose joshtatzënë "-'", por tregon gjithashtu në cilën fazë të shtatzënisë jeni.

Tepër e saktë... Tregon edhe numrin e javëve

Tepër e saktë... Tregon edhe numrin e javëve

Është si 2 teste në 1 - fillimisht zbulon me mbi 99% saktësi praninë e hormonit të shtatzënisë që nga dita e periodave të pritshme dhe, nëse jeni shtatzënë, tregon GJITHASHTU sa javë kanë kaluar nga ngjizja, 1-2, 2-3 ose më shumë se 3 javë (3+). Treguesi i javëve ka saktësi 93% në zbulimin e periudhës së ngjizjes.

 
Testi mund të kryhet 5 ditë më herët

Testi mund të kryhet 5 ditë më herët

Aq i ndjeshëm sa mund ta kryeni testin deri në 5 ditë përpara periodave të humbura *.

 
Rezultate absolutisht të qarta dixhitale

Rezultate absolutisht të qarta dixhitale

Rezultati nëse jeni shtatzënë "+" ose joshtatzënë "-" do të shfaqet në ekran brenda 3 minutave. Nëse rezultati është shtatzënë "+", testi do të tregojë edhe kohën që nga ngjizja (1-2, 2-3 ose 3+ javë).

 

Përdorimi Clearblue test shtatzënie DIGITAL me treguesin e javëve