Tepër e saktë... Tregon edhe numrin e javëve

Tepër e saktë... Tregon edhe numrin e javëve

Është si 2 teste në 1 - fillimisht zbulon me mbi 99% saktësi praninë e hormonit të shtatzënisë që nga dita e periodave të pritshme dhe, nëse jeni shtatzënë, tregon GJITHASHTU sa javë kanë kaluar nga ngjizja, 1-2, 2-3 ose më shumë se 3 javë (3+). Treguesi i javëve ka saktësi 93% në zbulimin e periudhës së ngjizjes.

 
Testi mund të kryhet 5 ditë më herët

Testi mund të kryhet 5 ditë më herët

Aq i ndjeshëm sa mund ta kryeni testin deri në 5 ditë përpara periodave të humbura *.

 
Rezultate absolutisht të qarta dixhitale

Rezultate absolutisht të qarta dixhitale

Rezultati nëse jeni shtatzënë "+" ose joshtatzënë "-" do të shfaqet në ekran brenda 3 minutave. Nëse rezultati është shtatzënë "+", testi do të tregojë edhe kohën që nga ngjizja (1-2, 2-3 ose 3+ javë).

 

Foto të produktit

test i shtatzënisë së hershmetesti më i mirë i shtatzënisëa jam shtatzënëtest shtatzënie pozitiv - test shtatzënie negativTest shtatzënie DIGITAL me treguesin e javëve
  • test i shtatzënisë së hershme
  • testi më i mirë i shtatzënisë
  • a jam shtatzënë
  • test shtatzënie pozitiv - test shtatzënie negativ
  • Test shtatzënie DIGITAL me treguesin e javëve

Përdorimi Clearblue test shtatzënie DIGITAL me treguesin e javëve